Slagelse Stations Gavle

 

slagelse gavlene
Slagelse forskønnelsesselvskab kontaktede Murkunst angående to gavlmalerier. Som det forskønnelsesselvskab de er, så er det deres mission at skabe liv og glæde i byen gennem kunst. De ønskede at signalere et ungdommeligt, men også stedsbestemmt maleri fordelt på 2 gavle. Ulrik lavede et main design. Profil af en pige og en dreng i studie alderen. De er på farten og venter på toget (baggrund Slagelse st.), imens fyldet i profilen er livet der sprudler i detaljerig stilkrig mellem Peter, Michael og Ulrik .

De havde en interessant bygning på Slagelse station, som var udset til projektet. Et maleri på hvert side af bygningen. Den ene side er på sporet hos Bane Danmark, med luftledninger, 25.000 volt i lifthøjde. Så det var en omfattende omgang, med sikkerheds kurser / planer, fluorescerende tøj, jordforbindelse, mm.

Opgaven krævede også en 20 fods container samt p- tilladelse til denne. Så sidst i Juni 2016, med Martin som backup, startede vi på drengegavlen og havde den færdig på 5 dage. Ugen efter blev pigegavlen til. Imens vi malede stationsgavlen, kom togene konstant med begejstrede tilskuere og vi fik da også nogle jubelhyl.

14 dage efter blev gavlene officielt skænket til Slagelse. Festlighederne foregik på perronen, foran pigegavlen, Mange mennesker og borgemester Stén Knuth.

Stor tak for samarbejdet til Slagelse forskønnelsesselvskab – Banedanmark – FC Roskilde – Wilhelm Johansen + team – Slagelse lift – Slagelse Boligselvskab – og ikke mindst tak til Vejret der var med os.

Udtagelse fra Slagelse forskønnelsesselvskab

et allerbedste var selvfølgelig det resultat der kom ud af vores samarbejde. To skønne gavle i hver sin ende af et byggeri der rummer ungdomsboliger ved Slagelse Station. Gavlen ud mod perronerne profilen af en ung kvinde, gavlen mod Ndr. Stationsvej en ung mand, begge med hovedet og gavlen fyldt af tanker og drømme, indre landskaber og mange detaljer der peger direkte på det fysiske sted i Slagelse hvor malerierne er.

Vores samarbejde startede med en række møder, hvor vi fortalte Murkunst om vores ønsker og idéer, og vi oplevede at Murkunst virkelig lyttede og forstod. Det resulterede i nogle skitseforslag som vi kommenterede, og til sidst var vi enige.

Bygningen ligger i hjertet af det der er planlagt til at blive et meget stort campusområde for en lang række uddannelser i Slagelse. Gavlmaleriernes motiver og udførelse kunne ikke ramme stedets særlige sjæl mere præcist.

Vibeke Hvidtfeldt, formand for Slagelse Forskønnelsesselskab

Slagelse beautification company contacted Murkunst about mural paintings. As the beautification company they are,  it’s their mission to create life in the city through art. They wanted to signal a youthful, but also place certain painting divided into two big murals. Ulrik made a main design. Profile of a girl and a boy in the study age. They’re on the road and waiting for the train (background Slagelse st.), While filling in the profile is the life that sparkles in detail-style war between Peter, Michael and Ulrik They had an interesting building at Slagelse station, which was chosen for the project. A painting on each side of the building. One side is on track with Rail Net Denmark, with transmission lines, 25,000 volts in lift height. So it was a vast place, with security courses / plans, fluorescent clothing, grounded etc. The job also required a 20 foot container and p- permission for this. So at the end of June 2016, with Martin as a backup, we started on the boy mural and had it finished in 5 days. The week after the girl mural to. While we painted the station wall,  trains constantly passed with enthusiastic spectators and we got also some happy screams

.
14 days after the gables officially donated to Slagelse. The festivities took place on the platform in front of the girl mural, with Many people and mayor Stén Knuth.
Big thanks for the cooperation to Slagelse beautification company – Net Denmark – FC Roskilde – Wilhelm Johansen + team – Slagelse lift – Slagelse Residential Even cabinet – and not least thanks to the weather was with us.

 

All paintings by:

U. Schøidt ©

M. Wisniewski ©

P. Skensved ©

© 2016 Murkunst.dk

(Copydan.dk)

 

Kan du lide den?